Mi smo Vaš

Partner u društvenom razvoju

Današnje društvo susreće se sa velikim izazovima koje i vlada i neprofitne organizacije ne mogu riješiti same. Zajednica B Corp (društveno odgovorne korporacije) unapređuje i revitalizira naše društvo koristeći snagu poduzetništva. Astra Centar je dio ove zajednice koja koristi profit i rast kako bi stvorila pozitivan utjecaj na ljude, zajednicu i okoliš. Zajedno gradimo zajednicu sa smanjenom nejednakošću, nižim razinama siromaštva, zdravijim okolišem, jačim zajednicama i kvalitetnijim radnim mjestima s dostojanstvom i svrhom.

Astra Centar je dio Aster Impact– inkubator društveno odgovornog poduzetništva.

Naša misija je usklađena s ovim ciljevima UN-a za održivi razvoj.

Promicati održiv, inkluzivni gospodarski rast, potpuno i produktivno zapošljavanje i dostojanstven rad za sve

Globalno, produktivnost rada se povećala, a stopa nezaposlenosti se smanjila. Međutim, potreban je veći napredak kako bi se poboljšale mogućnosti zapošljavanja, posebno za mlade, smanjila neformalna zaposlenost i nejednakost na tržištu rada (posebice u pogledu rodne razlike u plaćama), promovirala sigurna radna okruženja te poboljšao pristup financijskim uslugama a sve kako bi se osigurao održiv i inkluzivni gospodarski rast.

Astra Centar podupire inkluzivan i održivi gospodarski razvoj Hrvatske kroz privlačenje radnika iz drugih zemalja i radnika i njihovu integraciju u radnu snagu i zajednicu. Stvaramo potpuno i produktivno zapošljavanje tako da zadovoljimo potrebe poslodavaca i posloprimaca. Poslodavci šire svoje poslovanje zapošljavanjem radnika iz drugih zemalja. Strani radnici ostvaruju financijsku održivost i osobni razvoj kroz posao.

Jačanje sredstva za provedbu i revitalizaciju globalnog partnerstva za održivi razvoj

Cilj 17 želi jačati globalno partnerstvo i podršku za postizanje ambicioznih ciljeva Agende 2030, okupljanje nacionalnih vlada, međunarodne zajednice, civilnog društva, privatnog sektora i drugih aktera. Unatoč napretku u određenim područjima, potrebno je učiniti više kako bi se ubrzao napredak. Sve zainteresirane strane morat će preusmjeriti i intenzivirati svoje napore na područjima gdje je napredak spor.

Astra Centar gradi mrežu suradnje i partnerstva kad god je to moguće. Vjerujemo u snagu grupe i zajednice.