Aster International

Astra Centar je podružnica Aster International, društvenog poduzeća koje pruža dostojanstvene poslove za radnike migrante, posebno mlade i žene, usklađujući nedostatak prilika i nedostatak radnika. Aster International dio je rastućeg pokreta certificiranih poduzeća B korporacijama koje udovoljavaju najvišim standardima provjerenih društvenih i okolišnih učinaka, javne transparentnosti i pravne odgovornosti za uravnoteženje dobiti i svrhe.